Skip to main content
0

Personvernerklæring

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn og kontaktopplysninger, men også mye annen informasjon som kan knyttes til deg mer indirekte. For oss er det viktig at du vet hva slags personopplysninger vi behandler, slik at du kan ivareta dine rettigheter etter personvernlovgivningen.

§ 8. Vilkår for å behandle personopplysninger:
Personopplysninger (jf. § 2 nr. 1) kan bare behandles dersom den registrerte har samtykket, eller det er fastsatt i lov at det er adgang til slik behandling, eller behandlingen er nødvendig for

a) å oppfylle en avtale med den registrerte, eller for å utføre gjøremål etter den registrertes ønske før en slik avtale inngås,
b) at den behandlingsansvarlige skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse,
c) å vareta den registrertes vitale interesser,
d) å utføre en oppgave av allmenn interesse,
e) å utøve offentlig myndighet, eller
f) at den behandlingsansvarlige eller tredjepersoner som opplysningene utleveres til kan vareta en berettiget interesse, og hensynet til den registrertes personvern ikke overstiger denne interessen.

Behandlingsgrunnlagene hos oss er i tillegg til samtykke pkt. a, b og f:

Nødvendig for å kunne oprette/opprettholde kundeforhold og levere varer/tjenester:
Navn
Adresse
Postnr/sted
E-postadresse
Ordrehistorikk

Behandling av personopplysninger
For å gjennomføre et kjøp hos oss trenger vi navn, adresse og e-post for å kunne levere din bestilling og kontakte deg dersom det skulle være behov i henhold til dine ordre. Vi er pålagt å oppbevare ordreinformasjon i forbindelse med regnskapsføring, avgiftshåndtering og eventuell returhåndtering.

Dine rettigheter
Du har rett til innsyn i dine personopplysninger som vi har registrert i samsvar med gjeldende lovgivning. Du kan til enhver tid be om å motta disse opplysningene uten vederlag i tråd med lovgivningen. Du kan også, når som helst, be oss slette eller rette dine personopplysninger, forutsatt at vi ikke er forpliktet til å oppbevare disse i henhold til gjeldende lovgivning eller andre forpliktelser vi har. Opplysninger skal utleveres/overføres på en sikker måte. Dersom den registrerte inngir anmodningen elektronisk, og med mindre den registrerte anmoder om noe annet, skal informasjonen gis i en vanlig elektronisk form. Du kan når som helst trekke tilbake samtykke du har gitt oss. Samtykkene finner du på min side. Du har rett til å klage til Datatilsynet dersom du opplever at dine personopplysninger ikke blir behandlet i henhold til denne erklæringen.

Arkivering av personopplysninger
Regnskapsloven pålegger oss å lagre transaksjonsdata i 5 år, men for å kunne ivareta kunders rettigheter i forbindelse med garanti og reklamasjon i henhold til forbrukerkjøpsloven, kjøpsloven og våre salgsbetingelser, lagrer vi kjøpshistorikk i 10 år.

Sikring av personopplysninger
Vi har gode rutiner og omfattende tiltak for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til dine personopplysninger, og at behandlingen av data skjer i samsvar med kravene i gjeldende lovgivning.

Utlevering av varer
Vi samarbeider med Posten for transport av mallerier. Vi utleverer kun de personopplysninger som er nødvendig for at transportørene skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med transportørene er navn og adresse.

Betalingsløsninger
Vi lagrer aldri betalingsinformasjon, og alle betalinger håndteres av vår betalingspartner Klarna.

Informasjonskapsler (Cookies)
Våre nettsider benytter cookies. Dersom cookien ikke er nødvendig for at nettsiden vår skal fungere, vil den ikke lagres på din enhet med mindre du samtykker til dette. Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Endringer i erklæringen
Hvis vi gjør endringer i denne personvernerklæringen, legger vi ut den reviderte versjonen her med en oppdatert revisjonsdato.

Kontaktinformasjon
Ønsker du at vi sletter dine opplysninger, eller du ønsker å få utlevert dine personopplysninger lagret av oss, så ta kontakt på e-post art@marylys.no.

Sist oppdatert: 10.02.23